Do strony głównej

LEGENDFORD

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Włączenie alarmu: Naciśnij krótko lewy przycisk w pilocie- alarm sygnalizuje to jednym błyskiem świateł i jednym krótkim sygnałem syreny oraz zaświeceniem światłem pulsującym diody LED.Po 15 sek. Natomiast użycie dwóch przycisków słapowoduje ciche załączenie alarmu ( bez sygnału syreny ). UWAGA!!! Jeśli w czasie włączania alarmu zostaną wykryte np: otwarte drzwi, niedomknięta klapa silnika, to alarm zasygnalizuje to krótkim sygnałem syreny. Wyłączenie alarmu: naciśnij krótko lewy przycisk w pilocie- alarm zasygnalizuje to dwoma błyskami świateł i dwoma krótkimi sygnałami syreny oraz zgaśnięciem diody LED. Natomiast użycie dwóch przycisku spowoduje ciche wyłączenie alarmu ( bez sygnału syreny ).  Wyłączenie syreny podczas alarmowania: Naciśnij przycisk w pilocie- alarm włączy syrenę i przejdzie do stanu czuwania. Aby wyłączyć alarm należy powtórnie krótko nacisnąć przycisk w pilocie. Funkcje PANIC- antynapadowa ( w razie zagrożenia ): Jeżeli alarm  jest włączony możliwe jest wprowadzenie systemu w stan alarmowania. W tym celu naciśnij lewy przycisk w pilocie aż do  momentu włączenia się syreny.  Pamięć alarmu: alarm pamięta od którego czujnika zosta wzbudzony. 

Ochrona przed napadem ''anti-hi-jack''. Jeśli zostaną państwo zmuszeni do opuszczenia samochodu, należ to uczynić nie namyślając się. Próba ochrony samochodu przed kradzieżą  nie powinna być powodem zagrożenia dla życia. Ochrona samochodu należy do zadań urządzenia w które zaopatrzony jest Wasz samochód. Funkcja "anti-hi-jack" zabezpiecza samochód już po jego porwaniu. Celem włączenia tej funkcji należy wcisnąć na 3sekundy oba przyciski pilota kiedy jeszcze znajduje się on w zasięgu działania (10-20m. od samochodu ),. Po 60 sekundach do tego momentu włączy się syrena i zaczną migać światła kierunkowskazów lub mijania, a po dalszych 60 sekundach zostanie zablokowany silnik. Wasz samochód zostanie unieruchomiony. Celem włączenia stanu "anti-hi-jack" należy włączyć i wyłączyć ponownie kluczyk w stacyjce i nie później, niż po 15 sekundach, wcisnąć ukryty przycisk serwisowy. Stan anty-napadowy zostanie włączony. Jeśli zostawiliście przy kluczykach od samochodu swojego pilota, drugiego noście przy sobie np. przy kluczach do domu. Wtedy macie możliwość uruchomić funkcję. Samochód powinien zatrzymać się w odległości nie większej niż 2km. od miejsca kradzieży. Daje Wam to możliwość zawiadomienia Policji i gwarantuje bezpieczeństwo przed odwetem złodziei. Nawet jeżeli zostawiliście kluczyk z pilotem, nie ma się czym martwić tylko Wy znacie miejsce w którym znajduje się ukryty wyłącznik serwisowy. Funkcja "PANIKA". Aby włączyć tę funkcję należy nacisnąć Lewy przycisk i przytrzymać go przez czas dłuższy od 3s. System uzbroi się, zamki zostaną zamknięte. Na 30s. włączy się alarm. Funkcja ta ma zastosowanie w nadzwyczajnych sytuacjach. Sterowanie dodatkowym kanałem. W celu włączenia dodatkowego kanału należy nacisnąć i przytrzymać w przeciągu ponad 2s. mały przycisk pilota-alarm musi być nieuzbrojony. Gdy wyłączony zostanie funkcja nr. 8, szary przewód będący wyjściem dodatkowego drugiego kanału zostaje przełączony na wyjście sygnał na radiopowiadomienia. Funkcja ta umożliwia połączenie takich radiopowiadomień, które wzbudzają się podłączone pod wyjściem n syrenę podczas uruchamienia bez cichego potwierdzenia. Funkcja serwisowa. Funkcję tę wykorzystuje się w przypadku przekazania pojazdu innym osobom lub na przegląd techniczny (remont). Nie jest wtedy konieczne przekazywanie pilota. Przy aktywnej funkcji serwisowej, naciśnij lewy przycisk pilota można sterować zamykaniem i otwieraniem drzwi: naciśnij mały przycisk można sterować dodatkowym kanałem, włączyć i wyłączyć funkcję "Panik". Niemożliwe jest natomiast włączenie (automatyczne lub z pomocą pilota) stan czuwania. Włączenie funkcji serwisowej: wyłączyć alarm, uruchomić pojazd, w czasie do 10s.od uruchomienia pojazdu naciąć i przytrzymać przycisk serwisowy przez 2s. Dioda będzie świecić się nieustannie. Aby włączyć funkcję serwisową należy powtórzyć opisane wyżej czynności. Dioda zgaśnie. Awaryjne wyjście ze stanu czuwania. Jeśli zginął pilot, a wyjście ze stanu czuwania jest konieczne należy otworzyć drzwi (włączy się alarm), następnie włączyć stacyjkę i nie później niż po upływie 10s. nacisnąć przycisk serwisowy. Alarm i stan czuwania będą włączone. Programowanie kodów pilota w pamięci systemu. Aby wejść w stan programowania pilotów włącz stacyjkę i trzy razy naciśnij przycisk serwisowy. Wyjście w stan programowania zostanie potwierdzone jednym drugim i jednym krótkim sygnałami syrenki. Zapis kodów pilota. Przerwa między przeprowadzanymi czynnościami przy zapisie kodów pilota nie powinna być dłuższa niż 10s. Naciśnij po kolei lewy przycisk każdego z pilotów, których kody chcecie zaprogramować w pamięci autoalarmu. Zaprogramowanie kodów pilotów zostanie potwierdzona jednym, dwoma, itd. dźwiękowymi sygnałami syrenki. Możliwe jest zaprogramowanie w pamięci autoalarmu 4 kodów pilotów. Wyjście ze stanu programowania odbywa się automatycznie po upływie 10s. lub po wyłączeniu stacyjki. wyjście ze stany programowania zostanie potwierdzone trzema długimi sygnałami syrenki. Programowalne funkcje dodatkowe. W systemie istnieje możliwość włączenia i wyłączenia czterech dodatkowych funkcji. Funkcja nr.1 Dźwiękowe potwierdzenia wejścia i wyjścia ze stanu czuwania. Funkcja nr.2 Automatyczne samo uzbrojenie. Jeśli funkcja jest włączona, to system automatycznie uzbroi się po upływie 30s. od momentu wyłączenia stacyjki i zamknięcia ostatnich drzwi. Funkcja nr.3 Zamykanie drzwi w czasie automatycznego samo uzbrojenia. Funkcja nr.4 Automatyczne sterowanie zamkami w czasie jazdy .Jeśli funkcja jest wyłączona to po upływie 2s od momentu włączenia stacyjki przy zamkniętych drzwiach , zamki automatycznie zamkną się , a po wyłączeniu stacyjki otworzą się. Funkcja nr.5. Funkcja "anti-hi-jack", funkcja anty-napadowa z wykorzystaniem pilota. Funkcja nr.6. Dwa impulsy na otwieranie centralnego zamka. Jeżeli funkcja jest wyłączona przy wyłączaniu alarmu z pilota na wyjściu alarmu "unlock" do centralnego zamka , pojawiają się dwa impulsy 1 sek. z przerwą 1 sek. a jeżeli wyłączona to jeden impuls. Powinna być włączona programowana funkcja nr.7. Funkcja nr.7. Regulacja długości impulsu na centralny zamek. Jeżeli funkcja jest włączona to długość impulsu na otwieranie centralnego zamka wynosi 0,5 sek. jeżeli wyłączona to 3 sek. Funkcja nr.8. Wyjście dodatkowego kanału. Jeżeli funkcja włączona to szary przewód wykorzystywany jest dla wyjścia drugiego kanału , natomiast gdy funkcja wyłączona do szarego przewodu podłącza się wyjście sygnału dla radio-powiadomienia. Wejście w stan programowania funkcji dodatkowych. Aby wejść w programowanie funkcji dodatkowych włącz i wyłącz stacyjkę, w ciągu kolejnych 10s. trzy razy naciśnij przycisk serwisowy, będzie słyszalny ciągły sygnał; ponownie trzy razy naciśnij przycisk serwisowy, ponownie będzie słyszalny ciągły sygnał. Stan programowania funkcji zotał załączony. Naciśnij przycisk serwisowych, usłyszysz jeden krótki sygnał, dioda zacznie pulsować (jeden błysk-pauza). Oznacza to, że znajdujesz się na pierwszej funkcji programowalnej. Aby włączyć funkcję powinieneś włączyć stacyjkę, aby wyłączyć-włączyć i wyłączyć stacyjkę. Jeżeli słyszalny będzie jeden krótki sygnał, oznacza to, że funkcja jest włączona, jeśli dwa-wyłączony. Aby zmienić drugą funkcję naciśnij przycisk serwisowy. Będą słyszalne dwa krótkie sygnały, dioda zacznie pulsować (dwa błyski-pauza). Zmiana funkcji będzie realizowana poprzez włączenie lub wyłączenie i włączenie stacyjki. Zmiana trzeciej i czwartej funkcji realizuje się analogicznie. W celu wyjścia ze stanu programowania należy nacisnąć lewy przycisk pilota lub po upływie 15s. gdy nie będą wykonane żadne czynności system automatycznie wyjdzie ze stanu programowania.         

< Wstecz

Dalej>


Akcesoria Alarmy samochodowe Alarmy domowe  Anteny Antyradary Blokady Cennik  Centralne Zamki Głośniki Immobilisery Jak dojechać  O firmie Promocje Radia   Strona główna Wzmacniacze Telewizja przemysłowa Alarmy przewodowe Promocje alarmy Wideodomofony