Do strony głównej

legendford x

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Włączenie stanu czuwania. Celem włączenia stanu czuwania należy wcisnąć mały przycisk pilota. Włączenie zostanie potwierdzone pojedynczym mignięciem świateł i jednym sygnałem dźwiękowym. Zamki drzwi i silnik zostają zablokowane, dioda powoli zacznie migać. Chcąc włączyć stan czuwania bez potwierdzenia dźwiękowego należy wcisnąć duży przycisk pilota. Jeśli przy włączaniu stanu czuwania pojawiają się trzy dodatkowe sygnały dźwiękowe i świetlne, to znaczy, że nie zostały zamknięte drzwi, pokrywa silnika lub bagażnika lub też nie sprawny jest czujnik wstrząsowy. Przy włączeniu stanu czuwania niesprawny czujnik zostanie wyłączony z systemu ochronnego, ale po usunięciu usterki automatycznie do niego powróci. Wyłączenie stanu czuwania. Celem wyłączenia stanu czuwania należy wcisnąć mały przycisk pilota. Chcąc włączyć stan czuwania bez potwierdzenia dźwiękowego należy wcisnąć duży przycisk pilota. Wyłączenie jest potwierdzone dwoma mignięciami świateł i dwoma sygnałami dźwiękowymi. Blokada zamków drzwi zostaje zwolniona, silnik zostaje odblokowany. Jeśli przy wyłączaniu stanu czuwania pojawiają się cztery sygnały dźwiękowe i świetlne to oznacza, że w stanie czuwania włączał się alarm. Informacja o alarmie pojawia się na diodzie wewnątrz pojazdu, wielokrotność jej mignięć oznacza naruszoną strefę.

Alarm. Jeśli w stanie czuwania zostały otwarte drzwi, pokrywa silnika lub bagażnika, lub zadziała czujnik uderzenia, zostaje włączony alarm przez 30s. będą migać światła i będzie uruchomiony sygnał dźwiękowy. Przy słabych uderzeniach w nadwozie zostaje wywołanych 5 dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych. Jeśli strefa czuwania zostanie naruszona w sposób trwały ( na przykład pozostawione otwarte drzwi ), to zostanie uruchomionych 5 cykli alarmowych po 30sekund, po czym alarm zostaje wyłączony. Ten system został zastosowany celem zapobieżenia rozładowaniu akumulatora i zachowaniu spokoju w stosunku do otoczenia. Celem wyłączenia alarmu należy wcisnąć przycisk pilota. Alarm zostaje wyłączony, ale stan czuwania pozostaje zachowany. Automatyczny powrót do stanu czuwania. Jeśli po wyłączeniu stanu czuwania nie zostały otwarte drzwi, pokrywa silnika lub bagażnika, to diodowy wskaźnik stanu znacznie szybko migać wskazując, że za 30 sekund system powróci do stanu czuwania i zostaną zablokowane zamki drzwi. Jeśli została włączona programowana funkcja nr.5, to automatycznemu powrotowi można zapobiec przez otwarcie i zamknięcie drzwi .Automatyczne włączenie stanu czuwania. Programowana funkcja nr1. Jeśli ta funkcja jest włączona, to wyłączeniu zapłonu i zamknięciu ostatnich drzwi wskaźnik stanu zacznie szybko migać i po 30 sekundach system automatycznie wróci do stanu czuwania wraz z blokadą drzwi ( jeśli jest włączona programowana funkcja nr2 ). automatyczne włączenie stanu czuwania zostanie opóźnione, jeśli są otwarte drzwi. Stan panika. Celem włączenia stanu "panika" należy wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy obydwa przyciski pilota. Na 30 sekundach zostaje uruchomiony alarm. wyłączenie realizuje się dowolnym przyciskiem pilota. Z stanu tego korzysta się w ekstremalnych sytuacjach. Sterowanie kanałem dodatkowym. Celem włączenia kanału dodatkowego należy wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przez 3 sekundy duży przycisk pilota. Na wyjściu kanału ( fioletowy przewód ) pojawi się na 5s ( - )masa. Ochrona przed napadem "anti - hi - jack". Jeśli państwo zostaną zmuszeni do opuszczenia samochodu, należy to uczynić nie namyślając się. Próba ochrony samochodu przed zabraniem nie powinna być powodem zagrożenia dla życia. Ochrona samochodu należy do zadań sygnalizacji. Funkcja "anti - hi - jack" zabezpiecza powrót samochodu już po jego porwaniu. Celem włączenia tej funkcji w ślad za oddalającym się samochodem, kiedy jeszcze znajduje się on w strefie działania pilota ( 30 - 40 m ). Należy wcisnąć na 1 sekundę oba przyciski pilota. po 30 sekundach zostanie zablokowany silnik. Aby wyłączyć stanu '' anti-hi-jack" należy wyłączyć i włączyć ponownie stacyjkę i nie później, niż po 10 sekundach , wcisnąć przycisk serwisowy , uruchamiany w ten sposób stan serwisowy , którego dezaktywacje przeprowadza się powtarzając ostatnie kroki. Stan przeciw- napadowy zostanie wyłączony. Automatyczne sterowanie zamkami drzwi w czasie jazdy. Jeśli programowana funkcja nr . 3 i 4 jest włączona , to po zamknięciu drzwi , uruchomieniu samochodu i po dwóch wciśnięciach pedału hamulca zamki drzwiowe zamykają się automatycznie , a po wyłączeniu zapłonu otwierają się automatycznie. Stan serwisowy. Stan ten wykorzystuje się przy przekazywaniu samochodu osobom postronnym lub dla celów dokonania czynności obsługowych. W takich przypadkach nie ma potrzeby przekazywania pilota i podawania sposobu posługiwania się nim. W stanie serwisowym przez wciśnięcie dużego przycisku można sterować kanałem dodatkowym, włączać i wyłączać stan "panika" , ale włączanie stanu czuwania nie jest możliwe ani w sposób automatyczny, ani za pomocą pilota. Celem uruchomienia tego stan należy włączyć zapłon i nie później, niż po 10 sekundach, wcisnąć  przez 2 sekundy przycisk serwisowy. Wskaźnik stanu czyli dioda świecąca będzie świecić w sposób ciągły. Dla wyłączenia stanu serwisowy należy powtórzyć wymienione czynności. Wskaźnik stanu zgaśnie. Programowanie funkcji dodatkowych (programowych). Włącz stacyjkę, następnie, w ciągu 10 sekund, trzykrotnie wciśnij przycisk serwisowy. Usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Zapali się diod. Następnie, w ciągu 10 sekund, wciśnij oba przyciski pilota na 10s , usłyszysz długi sygnał dźwiękowy. Stan programowania funkcji został włączony. Dioda będzie migać z częstotliwością 1 Hz .Włączenie i wyłączenie funkcji dodatkowych (programowanych). Wciśnij i zwolnij przycisk serwisowy. Usłyszysz jeden krótki sygnał dźwiękowy, oznacza to że można zmieniać 1 funkcję. Aby włączyć funkcję przyciśnij duży przycisk pilota, dla jej wyłączenia mały przycisk pilota. Jeśli odezwie się jeden krótki sygnał- funkcja włączona, jeśli dwa sygnały- funkcja wyłączona. Dla wprowadzenia zmiany drugiej programowanej funkcji wciśnij przycisk serwisowy usłyszysz dwa krótki sygnały. Zmianę funkcji osiąga się poprzez wciśnięcie górnego lub dolnego przycisku pilota. Zmiany pozostałych funkcji dokonuje się w analogiczny sposób. W stanie programowania wciśnięcia kilka razy przycisku serwisowego określa numer funkcji programowanej (liczbie wciśnięć odpowiada liczba sygnałów dźwiękowych). Po funkcji Nr 8 następne wciśnięcie  przycisku serwisowego pozwala przejść ponownie do funkcji Nr 1. Celem wyłączenia stanu programowania wyłączcie stacyjkę. UWAGA!!! Jeśli przez 10s nie wykonano żadnych działań, to stan programowania wyłączy się samoczynnie, zostanie to potwierdzone dwoma dźwiękowymi sygnałami syreny. Zapisanie kodów pilotów do pamięci systemu. Aby zapisać nowe piloty wyłącz alarm, włącz i wyłącz stacyjkę i w ciągu 5s pięciokrotnie wciśnij przycisk serwisowy. Włączenie stanu zostanie potwierdzone pięcioma krótkimi sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi. Między dowolnymi kolejnymi czynnościami w tym stanie nie może upłynąć więcej niż 10s. Wciskaj kolejno duże przyciski pilotów, których kody chcesz zapisać w pamięci systemu. Zapis każdego kodu jest potwierdzony jednym, dwoma itd. sygnałami dźwiękowymi. W pamięci systemu można zapisać nie więcej niż 4 piloty. Stan zapisu kodów wyłącza się samoczynnie po 10s lub po włączeniu stacyjki lub też po wprowadzeniu kodu 4 pilota. Włączenie stanu zostaje potwierdzone 5 sygnałami dźwiękowymi. Awaryjne wyłączanie stanu czuwania. W przypadku zgubienia pilota lub jeśli zapomnieli państwo go zabrać, a zaistniała konieczność wyłączenia czuwania, należy otworzyć drzwi. Włączy się alarm. Należy następnie uruchomić silnik i nie później niż w ciągu 10s. wcisnąć przycisk serwisowy. Alarm i stan czuwania zostaną wyłączone. Praca systemu po wyłączeniu i włączeniu zasilania elektrycznego. Po wystąpieniu przerwy w zasilaniu elektrycznym (odłączony czerwony przewód ) zostaje włączony alarm. Jeśli system znajdował się w stanie serwisowym, to mimo przerwy w zasilaniu pozostaje on nadal w tym stanie.               

< Wstecz

Dalej>


Akcesoria Alarmy samochodowe Alarmy domowe  Anteny Antyradary Blokady Cennik  Centralne Zamki Głośniki Immobilisery Jak dojechać  O firmie Promocje Radia   Strona główna Wzmacniacze Telewizja przemysłowa Alarmy przewodowe Promocje alarmy Wideodomofony