Do strony głównej

SEO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Włączanie alarmu: krótkie przyciśnięcie dużego klawisza w pilocie spowoduje uzbrojenie systemu alarmowego i automatyczne zamknięcie centralnego zamka. Sygnalizowane jest to jednym impulsem świetlnym i dźwiękowym. Jeśli w momencie włączania alarmu będą otwarte którekolwiek drzwi lub klapy to system zasygnalizuje to pięciokrotnym impulsem dźwiękowym /po zgaśnięciu fabrycznego oświetlenia /. Jeżeli w przeciągu 30 sek. od momentu włączenia alarmu ponownie wciśniemy duży klawisz, nastąpi odłączenie czujników dodatkowych np. czujnika ruchu /możemy pozostawić w samochodzie dziecko lub psa przy załączonym systemie/. Potwierdzone to będzie pięcioma szybkimi impulsami dźwiękowymi. Wyłączanie alarmu: krótkie przyciśnięcie małego klawisza spowoduje wyłączenie systemu alarmowego. To zdarzenie sygnalizowane jest dwoma /w przypadku, gdy podczas czuwania został wywołany alarm - trzema / impulsami świetlnymi i dźwiękowymi. Gdy wyłączymy system alarmowy i w przeciągu 30 sek. nie otworzymy drzwi pojazdu lub nie przekręcimy stacyjki, alarm automatycznie załączy się sam i zamknie centralny zamek. Ciche lub głośne ustawianie wł./ wył alarmu: krótkie przyciśnięcie dwóch klawiszy spowoduje trwałą zmianę /naprzemiennie/ sposobu sygnalizacji włączania i wyłączania alarmu /ciche lub głośne/. Uwaga! W przypadku, gdy został wywołany alarm, przy wyłączaniu zawsze nastąpi głośne /3 sygnały dźwiękowe/ wyłączanie systemu w celu zwrócenia  uwagi użytkownikowi o zaistniałym fakcie próby włamania do pojazdu Funkcja PANIC /odstraszenie/: funkcja działa tyko podczas czuwania alarmu. Długie /3 sek./ przyciśnięcie dużego klawisza spowoduje wywołanie funkcji PANIC (zostanie włączona sygnalizacja świetlna i dźwiękowa na czas trzymania przycisku). Funkcja ta jest przydatna przy wyszukiwaniu samochodu na parkingu lub w celu odstraszenia osoby opierającej się o pojazd. Obsługa samego centralnego zamka z pilotem. Każde długie (3s) przyciśnięci klawisza nr.2 spowoduje naprzemienne otwarci lub zamknięcie centralnego zamka bez załączenia alarmu. Test drzwi i klap. W momencie otwierania drzwi lub klap w pojeździe zapala się na chwilę dioda świecąca. Oznacza to, że dany czujnik jest obecni sprawny. Pamięć alarmu / limit alarmowań: Chwilowe naciśnięcie przycisku nr.1 przy przekręconej stacyjce spowoduje wyświetlenie pamięci alarmów w kolejności od najświeższego do najstarszego, co pomaga w bardzo szybkim znalezieniu przyczyny fałszywych alarmów (np. źle wyregulowany czujnik), a przede wszystkim sygnalizuje drogę, którą nastąpiła próba włamania. Cztery kolejne zdarzenia pokazywane są w odstępach 5-cio sek.: JEDNO mignięcie diody świecącej LED oznacza wywołanie alarmu z drzwi; DWA mignięcia- alarm ze stacyjki; TRZY mignięcia- alarm z czujników dodatkowych  (np. : uderzeniowy ); BRAK mignięcia- nie było alarmu. Po wyemitowaniu pamięci zdarzeń chwilowe naciśnięcie przycisku nr 2 przy przekręconej stacyjce spowoduje skasowanie pamięci (w czasie emisji pamięci zdarzeń nie można jej skasować; skasowanie musi nastąpić przed lub po emisji). UWAGA: Po kolejno następujących po sobie 8 alarmach system odcina czujniki dodatkowe, a po 10 alarmach- czujniki drzwiowe. Obsługa centralnego zamka ze stacyjki. Włączenie i wyłączenie w/w funkcji - patrz programowanie p. 13. poz. 1.1. przekręcenie stacyjki w pojeździe przy zamkniętych drzwiach spowoduje zamkniecie centralnego zamka ( c. z.). Funkcja jest przydatna szczególnie w czasie jazdy-uniemożliwia wtargnięcie np. na przejściu dla pieszych niepowołanych osób, jak również chroni dziecko pozostawione na tylnym siedzeniu. 2.  Na postoju szybko włączając  i  wyłączając stacyjkę zamkniemy się wewnątrz pojazdu przy wyłączonym zapłonie. Powtórzenie operacji otworzy centralny zamek . 3. Przekręcenie stacyjki przy otwartych drzwiach nie zamknie c.z. Włączenie i wyłączenie immobilizera. Ustawienie funkcji immobilizera patrz p. 13 poz. 2. Po wyłączeniu alarmu immobilizer jest uzbrojony; wciskając ukryty przycisk autoryzacji rozbrajamy immobilizer jednocześnie kasując rearming alarmu- potwierdzane jest to jednym piknięciem buzzera/LED. Jeśli w przeciągu 20sek. nie przekręcimy stacyjki to immobilizer uzbroji się, sygnalizując przejście w stan uzbrojenia podwójnym piknięciem buzzera/LED. Uzbrojenie immobilizera nastąpi również natychmiast po otwarciu drzwi. Każdorazowe uzbrojenie alarmu powoduje natychmiastowe uzbrojenie się immobilizera. Dezaktywacja kidnappera. Włączenie funkcji kidnappera patrz p. 13 poz. 2. Kidnapper pozwala zawsze na odjechanie samochodem nie dalej niż na 50 sek. jazdy. Uaktywnianie funkcji antyporwaniowej jest zawsze sygnalizowane 3-krotnym piknięciem buzzera (piiik-pik-pik). W przypadku nie rozbrojenia systemu ciąg zdarzeń od momentu uruchomienia pojazdu jest następujących: po 25 sek. włączają się światła kierunkowskazów  w celu zasygnalizowania pojazdom jadących za nami o prawdopodobnym niebezpieczeństwie; po kolejnych 5 sek. zaczyna coraz częściej ''szczekać"syrena;po zatrzymaniu samochodu możemy ponownie go uruchomić jedynie na czas 15 sek. umożliwiający zjechanie na pobocze; po tym czasie syrena uaktywnia się na czas 10 sek. Kolejne uruchomienie samochodu bez autoryzacji systemu przyciskiem ( dezaktywacji ) nie jest możliwe. Gdy przy włączonym zapłonie i otwartych drzwiach rozbroimy funkcję antyporwaniową przyciskiem autoryzacji- kidnapper nie uaktywni się ponownie- uczyni to dopiero po naruszeniu czujek drzwiowych. Gdy wsiędziemy do pojazdu i rozbroimy immobilizer przed przekręceniem kluczyków w stacyjce, nie będziemy musieli dezaktywować kidnappera podczas jazdy ( chyba, że w międzyczasie zostaną naruszone czujki drzwiowe ). UWAGA: najpierw wyłączaj stacyjkę a potem otwieraj drzwi. Jeśli zatrzymując pojazd otworzymy najpierw drzwi ( uzbroimy go ) to po uzbrojeniu systemu z pilota funkcja antyporwaniowa nie uaktywni się, a będziemy musieli rozbroić najpierw immobilizer w celu odjechania. Stan serwisowy. W stanie serwisowym brzęczyk ciągle "pika" ( po przekręceniu  kluczyków w stacyjce ) przypominając o braku blokady. Przy rozbrojonym alarmie wciskając  przycisk immobilizera/ kidnappera  na 10 sek. wprowadzamy urządzenie w stan serwisowy. Podobna jest procedura wyjścia z "serwisu". Syrena zawsze potwierdzi zmianę stanu systemu. Zdalne otwieranie bagażnika. ( funkcja może być wykorzystana do zdalnego podświetlania wnętrza pojazdu lub do sterownia szybami ewentualnie szyberdachem. ) W celu otwarcia bagażnika należy 3-krotnie nacisnąć klawisz nr.2 przy rozbrojonym alarmie. Tryb pracy awaryjnej systemu. Instalator powinien poinformować użytkownika o miejscu ukrycia przewodu awaryjnego. Zwarcie go na stałe do masy spowoduje, że po 12 sek. urządzenie wyjdzie z trybu pracy awaryjnej a syrena wyłączy się. Sygnalizowane jest to ciągłym świeceniem diody LED. Funkcja ta może być wykorzystana przez użytkownika w przypadku zgubienia pilotów. Programowanie funkcji użytkowych. Do stanu programowania może wejść jedynie przy włączonej stacyjce i po zdezaktywowaniu immobilizera /kidnappera, dodatkowo kasując pamięć wywołanych alarmów (= przekręć stacyjkę + naciśnij chwilowo włącznik autoryzacji + naciśnij chwilowo klawisz nr 2 w pilocie.). 1- "safety lock " (blokada drzwi podczas jazdy ). Przy przekręceniu stacyjki wciskając na 5 sek. przycisk nr 1 w pilocie ustawiamy naprzemiennie włączenie w.w funkcji (6 krótkich sygnałów syreny ) lub jej wyłączenie (3 krótkie sygnały syreny ). 2- Kidnapper lub immobilizer. Pięciosekundowe przytrzymanie klawisza nr 2 przy włączonej stacyjce ustawia funkcje kidnappera (6- krotny sygnał syreny ) lub niezależny immobilizer (3 krótkie sygnały syreny ). 3- Wyłączenie funkcji realizowanych ukrytym przyciskiem autoryzacji. Wciskając na 5 sek. jednocześnie klawisze 1 i 2 w pilocie możemy wyłączyć funkcje immobilizera/ kidnappera (3-krotny sygnał syreny ). Włączenie w.w funkcji jest możliwe w sposób identyczny przy ciągle wciśniętym przycisku autoryzacji (6 krótkich sygnałów syreny ).        

  

< Wstecz

Dalej>


Akcesoria Alarmy samochodowe Alarmy domowe  Anteny Antyradary Blokady Cennik  Centralne Zamki Głośniki Immobilisery Jak dojechać  O firmie Promocje Radia   Strona główna Wzmacniacze Telewizja przemysłowa Alarmy przewodowe Promocje alarmy Wideodomofony