Do strony głównej

STER

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAŁĄCZANIE SYSTEMU ALARMOWEGO. Po zamknięciu wszystkich okien, drzwi lekko nacisnąć duży przycisk pilota. Kierunkowskazy (syreny) potwierdzą załączenie dwoma krótkimi błyskami. Zintegrowanie systemu z centralnym zamkiem (opcja) spowoduje przy załączeniu zamknięcie drzwi chronionego pojazdu. Dioda LED zaczyna mrugać po uzbrojeniu się systemu (po 30 sek.). WYŁĄCZENIE SYSTEMU ALARMOWEGO. Nacisnąć lekko duży przycisk pilota. Kierunkowskazy (syrena) potwierdzają stan wyłączenia jednym krótkim impulsem. Zamek centralny odblokuje wszystkie drzwi (opcja). Dioda LED zgaśnie. WYŁĄCZENIE CZUJNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO*. Funkcja ta pozwala na pozostawienie pojazdu z czuwającym alarmem pomimo, że uchylone są okna, dach, lub w pojeździe znajduje się np. dziecko lub pies. Chcąc uaktywnić tą funkcję należy przy załączeniu systemu trzymać duży przycisk pilota ok. 3s. aż syrena potwierdzi wyłączenie czujników długim impulsem. Funkcją tą należy uruchamiać w odległości od samochodu nie więcej niż 2m.Wyłączenie systemu przywraca stan poprzedni. *Opcja dostępna tylko w wersji z czujnikiem ultradźwiękowym. STAN SERWISOWY-WYŁĄCZENIA AWARYJNE. Wyłączenie serwisowe stosować przy każdorazowym oddawaniu pojazdu do serwisu celem naprawy lub przeglądu. Umożliwia to pozostawienie pilota z kluczami stacji obsługi bez obawy wykonania przez nieuczciwego pracownika dodatkowego pilota, przypadkowego załączenia alarmu przy prowadzonych  pracach serwisowych. Funkcja ta umożliwia również wyłączenie systemu w przypadku awarii pilota. Wejście w stan serwisowy odbywa się po wprowadzeniu dwucyfrowego kodu (każda cyfra 1-15), poprzez diodę LED oraz stacyjkę samochodu w następujący sposób (przykładowy kod pierwsza cyfra = 3, druga cyfra = 11 ): - włóż klucz do stacyjki (stacyjka wyłączona ) - włącz szybko PIĘĆ RAZY stacyjkę w stan zapłon (załącz - włącz, załącz - wyłącz, załącz - wyłącz, załącz - wyłącz, załącz - wyłącz.). Czynność należy wykonać w czasie nie większym niż ok. 5s. - dioda LED zaczyna mrugać ( pierwsza cyfra ) maksymalnie 15 impulsów - załącz - wyłącz stacyjkę samochodu po trzecim impulsie ( w naszym przykładzie pierwsza cyfra = 3 ) powodując zatwierdzenie pierwszej cyfry. -dioda LED zaczyna mrugać ( druga cyfra ) maksymalnie 15 impulsów. - załącz - wyłącz stacyjkę samochodu po 11 impulsie ( w naszym przykładzie druga cyfra = 11 ) powodując zatwierdzenie drugiej cyfry. Jeżeli w trakcie wprowadzenia kodu popełniliśmy błąd należy zatwierdzić przypadkowe cyfry, wyłączyć stacyjkę na co najmniej 6 sekund i rozpocząć procedurę od początku. Stan serwisowy dioda LED sygnalizuje krótkimi impulsami. Jeśli autoalarm wyposażony jest w syrenę wyłączyć kluczykiem. Zamek mechaniczny umieszczony jest w obudowie syreny. Wyjcie ze stanu serwis odbywa się poprzez wprowadzenie kodu w identyczny sposób jak przedstawiono to powyżej oraz załączeniu syreny z własnym zasilaniem. Kod ustawiony przez producenta ( kod serwisowy fabryczny ) podano na przedostatniej stronie instrukcji obsługi. USTAWIENIE KODU SERWISOWEGO. Użytkownik posiada możliwość dokonania zmiany kodu ustawionego przez producenta. Ustawienie odbywa się poprzez diodę LED i stacyjkę samochodu w następujący sposób (przykładowy kod pierwsza cyfra =3 , druga cyfra =11): - włóż klucz do stacyjki (stacyjka wyłączona) - naciśnij mały przycisk pilota na ok. 3 sekundy, aż syrena wygeneruje dwa impulsy. - załącz - wyłącz stacyjkę w ciągu 2sek. - dioda LED zaczyna mrugać (pierwsza cyfra ) maksymalnie 15 impulsów - załącz- wyłącz  stacyjkę samochodu po 3 impulsie (w naszym przykładzie pierwsza cyfra =3) powodując zatwierdzenie pierwszej cyfry. - załącz - wyłącz stacyjkę samochodu po 11 impulsie (w naszym przykładzie druga cyfra = 11) powodując zatwierdzenie drugiej cyfry. Jeżeli w trakcie wprowadzenie kodu  popełniliśmy błąd, należy zatwierdzić  można w dowolnym momencie przerwać naciskając dowolny klawisz pilota. Po zatwierdzeniu drugiej cyfry syrena krótkimi impulsami przypomni wprowadzony kod (ilość impulsów = pierwsza cyfra, przerwa, ilość impulsów = druga cyfra). Następnie proces zakończenia ustawiania kodu syrena zasygnalizuje jednym impulsem. Funkcja panic. W sytuacji zagrożenia można wykorzystać alarm w celu odstraszenia, bądź zwrócenia uwagi. Należy nacisnąć duży i mały przycisk pilota równocześnie aż zostanie uruchomiona syrena i kierunkowskazy. Drzwi pojazdu, o ile alarm współpracuje z centralnym zamkiem, pozostaną nadal zablokowane. Czas generowania sygnału optyczno - dźwiękowego można dowolnie skrócić poprzez naciśnięcie dużego przycisku pilota. Optyczne ( ciche ) - dźwiękowe ( głośne ) załączanie / wyłączanie systemu. System potwierdza załączenie / wyłączenie kierunkowskazami ( ciche ). Istnieje również możliwość potwierdzania przy pomocy syreny ( głośne ). Zmianę sposobu sygnalizacji należy wykonać przy wyłączonym systemie w następujący sposób: złączyć stacyjkę samochodu w stan zapłon. Naciśnij duży klawisz pilota - przestawienie z cichego na głośne zostanie potwierdzone impulsem syreny i kierunkowskazów, natomiast przestawienie z głośnego na ciche tylko impulsem kierunkowskazów. Włączyć stacyjkę samochodu i sprawdzić. Automatyczne testowanie autoalarmu. System przechodzi w stan czuwania po 30 sek. od chwili jego załączenia. Opóźnienie to pozwala na przeprowadzenie testu sprawności poszczególnych obwodów wejściowych. Zwarcie któregokolwiek spowoduje że dioda LED świeci będzie w sposób ciągły. Po 30 sek. system wyłączony uszkodzony obwód, po czym przejdzie w stan czuwania. Syrena krótkimi impulsami zasygnalizuje, który obwód jest uszkodzony. 1 impuls syreny - czujnik drzwi kierowcy  2 impulsy syreny - czujnik klapy silnika  3 impulsy syreny - czujnik spadku napięcia ( tylko w wersji z czujnikiem ultradźwiękowym ) 3 impulsy syreny - czujnik ciśnienia ( tylko w wersji z czujnikiem ciśnienia ) 4 impulsy syreny - czujnik ultradźwiękowy 5 impulsów syreny - stacyjka. Pamięć alarmu. Jeśli w trakcie czuwania był wyzwolony alarm wówczas po wyłączeniu systemu syrena jednokrotnie wygeneruje dwa dodatkowe impulsy. Natomiast sprawdzanie, który z czujników spowodował ostatnie cztery alarmy odbywa się po przez naciśnięcie małego przycisku pilota przy załączonej stacyjce w stan zapłon. Dioda LED krótkimi impulsami wskaże, który z czujników spowodował ostatnie cztery alarmy. Sygnalizacja rozładowanej baterii pilota. Baterię pilota należy wymienić na nową, gdy wskaźnik działania ( dioda LED ) pilota mruga podczas naciśnięcia klawisza. Przy wymianie baterii nie należy dotykać palcami miejsc kontaktu baterii. Zatłuszczenie może spowodować błędne działanie pilota. Automatyczne ponowne załączenie ( opcja ). Funkcja ta zabezpiecza użytkownika przed przypadkowym wyłączenia systemu tzn. jeśli zostanie naciśnięty duży klawisz pilota i system zostanie wyłączony bez wiedzy właściciela np. przy wkładaniu kluczy do kieszeni, przez bawiące się dziecko, wówczas system automatycznie po 15 sek. załączy się. Natomiast jeśli w ciągu 15 sek. po wyłączeniu system wykryje zmianę stanu czujników ( otwarcie drzwi lub klap bagażnika, silnika, ruch w kabinie, włączenie stacyjki, lub dowolnego odbiornika ) funkcja ponownego załączenia zostaje zablokowana co jest sygnalizowane krótkim impulsem diody LED. Ponowne załączenie systemu jest możliwe tylko przy pomocy pilota. Przy wysiadaniu z samochodu system NIE załączy się w sposób automatyczny, gdyż funkcja została zablokowana przy wsiadaniu. w samochodach wyposażonych w centralny zamek NIE istnieje możliwość automatycznego zamknięcia drzwi z kluczykami wewnątrz. Włączenie systemu alarmowego przy załączonej funkcji automatycznego załączenia ( opcja ). Nacisnąć lekko duży przycisk pilota. kierunkowskazy ( syrena ) potwierdzą stan wyłączenia jednym krótkim impulsem. zamek centralny odblokuje wszystkie drzwi ( opcja ). Dioda LED zgaśnie. drugim etapem wyłączenia alarmu jest otwarcie w ciągu 15 sek. dowolnych drzwi pojazdu lub klapy bagażnika, ponieważ jeśli w tym czasie drzwi, klapa nie zostaną otwarte system uaktywni funkcję AUTOMATYCZNEGO PONOWNEGO ZAŁĄCZENIA: zamek centralny zablokuje drzwi ( opcja ), a alarm ponownie przejdzie w stan czuwania. Dwuetapowe wyłączenie systemu ze stanu alarm ( opcja ). Wyzwolony system ( syrena aktywna, kierunkowskazy mrugają ) wyłącza się poprzez krótkie naciśniecie klawisza pilota. Wówczas STAN ALARMU zostaje skasowany, jednak system nadal czuwa, drzwi samochodu wyposażonego w centralny zamek nie zostaną otwarte. Ponowne naciśniecie po upływie ok. 2 sek. wyłącza system całkowicie.    

  

< Wstecz

Dalej>


Akcesoria Alarmy samochodowe Alarmy domowe  Anteny Antyradary Blokady Cennik  Centralne Zamki Głośniki Immobilisery Jak dojechać  O firmie Promocje Radia   Strona główna Wzmacniacze Telewizja przemysłowa Alarmy przewodowe Promocje alarmy Wideodomofony