Do strony głównej

EXODUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 

Oznaczenie przycisków pilota:                  

P-1       przycisk z jedną kropką

P-2       przycisk z dwoma kropkami

P-3       przycisk środkowy

  Funkcje przycisków pilota:

P-3       Włączenie centrali w stan czuwania

             Wyłączenie centralki ze stanu czuwania

             Wyłączenie stanu alarmowania

             Programowanie funkcji antynapadowej

P-2       Włączenie funkcji panic

             Wyłączenie stanu alarmowego

             Programowanie funkcji savlock

P-1       Wyłączenie czujnika dodatkowego

             Wyłączenie stanu alarmowania

             Programowanie funkcji cichego włączenia i wyłączenia

Włączenie i wyłączenie auto alarmu Do włączenia i wyłączenia auto alarmu służy przycisk P3 pilotem.

Sygnalizacja włączenia auto alarmu Światła kierunkowskazów - 1 migniecie 0,5 sek. Syrena - 1 piknięcie 0,5 sek.

Sygnalizacja wyłączenia auto alarmu  Światła kierunkowskazów - 2 mignięcia 0,5 sek. Syrena - 2 piknięcia 0,5 sek.

Funkcja cichego włączenia i wyłączenia W programowanie tej funkcji spowoduje że, każde włączenie i wyłączenie auto alarmu będzie zasygnalizowane tyko mignięciami świateł kierunkowskazów

Uzbrajanie linii alarmowych Po włączeniu auto alarmu w stan czuwania dioda LED miga szybko przez 10 sek. sygnalizując w ten sposób czas uzbrajania wszystkich linii auto alarmu. W tym czasie linie auto alarmu są jeszcze nie aktywne. 

Stan czuwania auto alarmu Po 10 sek. od momentu włączenia auto alarmu dioda LED zacznie migać wolno sygnalizując w ten sposób gotowość wszystkich linii auto alarmu do pracy.

Stan alarmowania auto alarmu Wyzwolenie auto alarmu przez czujniki drzwi lub klap, stacyjki lub czujnik dodatkowy powoduje wyzwolenie stanu alarmowania na czas 30 sek. Stan ten  może być przerwany przez naciśnięcie dowolnego przycisku w pilocie.

Stan samoczynnego uzbrojenia. Po wyłączeniu auto alarmu ze stanu czuwania dioda LED zaczyna migać bardzo szybko przez 20 sek. co oznacza że, jeśli w tym czasie nie otworzymy drzwi lub klap auto alarm ponownie się załączy w stan czuwania.  

Sterowanie centralnym zamkiem. Autoalarm przy włączeniu i wyłączeniu steruje centralnym zamkiem dwoma przewodami na których na przemian pojawia się impuls masy 0,7 sek.

Wyłączenie linii czujnika dodatkowego. W każdym momencie trwania stanu czuwania możemy wyłączyć linię czujnika dodatkowego przez naciśnięcie przycisku P1 w pilocie co będzie zasygnalizowane 1 sek. mignięciem świateł kierunkowskazów. Chcąc ponownie ja włączyć musimy wyłączyć i ponownie włączyć auto alarm w stan czuwania. 

Funkcja panic. Chcąc samemu włączyć stan alarmowania musimy w stanie czuwania nacisnąć przycisk P2 w pilocie. Wyłączenie tego stanu odbywa się przez naciśnięcie dowolnego przycisku w pilocie. 

Funkcja savlock. W przypadku zaprogramowania tej funkcji podłączony system centralnego zamka będzie przy przekręceniu kluczyka w stacyjce w pozycję zapłonu zamykał a przy wyłączeniu zapłonu otwierał samochód.

Funkcja antynapadowa. Jeżeli jest ona zaprogramowania to każde włączenie zapłonu bądź każde otwarcie drzwi przy uruchomionym silniku wymaga naciśnięcia przycisku serwisowego w ciągu 30 sek. .Naciśniecie przycisku spowoduje potwierdzenie funkcji antynapadowej co jest  zasygnalizowane mignięciem diody LED.  Jeżeli  nie dokonamy potwierdzenia przyciskiem serwisowym po 15 sek. funkcja ta spowoduje zgaszenie silnika oraz włączenie świateł awaryjnych. Chcąc zresetować tę funkcję musimy wejść i wyjść ze stanu serwisowego. 

Stan serwisowy. Służy on do włączenia auto alarmu w przypadku utraty pilota lub gdy oddajemy samochód do serwisu. Stan ten uruchomiany jest przez włączenie zapłonu i naciśniecie na czas 5 sek. przycisku serwisowego co spowoduje pikniecie srenki oraz zapalenie diody LED światłem ciągłym . Wyjście z tego stanu odbywa się przez ponowne włączenie zapłonu i przyciśnięcie przycisku serwisowego na czas 5 sek. co spowoduje zgaśnięcie diody LED. 

Pre-alarm linii czujnika dodatkowego. Linia ta działa w ten sposób że, po otrzymaniu sygnału z czujnika dodatkowego spowoduje ona włączenie stanu alarmowania na czas 1 sek. Jeżeli w czasie 30 sek. od pierwszego wzbudzenie czujnika zostanie włączony 30 sek. stan alarmowania. 

Czujniki drzwi i klap. Rolę czujników pełnią włączniki zainstalowane w drzwiach i klapach dające sygnał masy po otwarciu. Wykrycie sygnału spowoduje włączenie stanu alarmowania.

 Czujnik stacyjki. Czujnik ten wykrywa włączenie zapłonu w trakcie czuwania auto alarmu i powoduje włączenie stanu alarmowania. 

Automatyczne wyłączanie uszkodzonej linii. W przypadku 3 krotnego włączenia 30 sek. stanu alarmowania w danym cyklu czuwania system alarmowy automatycznie odłączy tę linię i nie będzie reagował na dochodzące z niej sygnały. 

Stan programowania. Aby wejść w stan programowania należy przy wciśniętym przycisku serwisowym włączyć zapłon a następnie puścić przycisk serwisowy. Po zakończeniu czynności programowych należy wyjść ze stanu programowani co odbywa się przez włączenie zapłonu. 

Programowanie funkcji cichego włączenia i wyłączenia. W stanie programowania nacisnąć przycisk P1 w pilocie. Jeden sygnał syrenki oznacza- głośne włączenie i wyłączenie. Dwa sygnały syrenki oznaczają - ciche włączenie i wyłączenie.

 Programowanie funkcji savelock. W stanie programowania nacisnąć przycisk P2 w pilocie. Jeden sygnał syrenki oznacza - wprogramowanie funkcji. Dwa sygnały syrenki oznaczają - wyprogramowanie funkcji.

Programowanie funkcji antynapadowej. W stanie programowania nacisnąć przycisk P3 w pilocie. Jeden sygnał syrenki oznacza - wprogramowanie funkcji. Dwa sygnały syrenki oznaczają - wyprogramowanie funkcji. 

Programowanie i kasowanie pilotów. W stanie programowania nacisnąć przycisk serwisowy. Przycisk P1 w pilocie odpowiada za wprogramowanie co jest sygnalizowane mignięciem diody LED. Przycisk P2 w pilocie odpowiada za kasowanie wszystkich pilotów co jest sygnalizowane piknięciem syreny. Po zakończeniu czynności należy puścić przycisk serwisowy i włączyć zapłon.

< Wstecz

Dalej>


Akcesoria Alarmy samochodowe Alarmy domowe  Anteny Antyradary Blokady Cennik  Centralne Zamki Głośniki Immobilisery Jak dojechać  O firmie Promocje Radia   Strona główna Wzmacniacze Telewizja przemysłowa Alarmy przewodowe Promocje alarmy Wideodomofony